O filmu

Smířen s osudem prožívá Josef Červenka závěrečnou etapu svého života. Až neočekávané setkání jej přiměje vrátit se myšlenkami do dob, kdy byl ke sklonku první republiky, jako voják prezenční služby, dislokován v pohraničí na opevnění. Jeho vyprávění poodkrývá tíživou atmosféru doby, kdy se nespoutané mládí a naděje střídala s melancholií událostí roku 1938. Na povrch vyplouvá osud jednoho dávného přátelství.

Základní realizační informace

Forma:
celovečerní, nezávislý/neprofesionální, hraný film

Tvůrčí záměr:
Věrně podat osudové okamžiky září 1938 z pohledu jejich přímých účastníků, československých hraničářů. Film by měl být především vzpomínkou na zřejmě poslední vojáky, kteří v armádě sloužili srdcem, a kteří byli připraveni padnout při obraně vlasti. Osud tomu však chtěl jinak. Neméně důležitým motivem by pak měla být podpora nadšenců, kteří se přes nezájem státu ujali mnohých betonových objektů v pohraničí a vynakládají nezměrné úsilí a množství finančních prostředků na to, aby se na tuto významnou epochu v československých dějinách nezapomnělo. Filmaři jsou si taktéž vědomi, že bez pomoci právě takových zainteresovaných lidí nebude možné filmový projekt v neprofesionálních podmínkách realizovat.

Realizace:
Scénář filmu s pracovním názvem Hraničáři vznikne na základě výrazné inspirace dobovými materiály a zejména vzpomínkami samotných hraničářů. Cílem je dosažení maximální věrohodnosti postav, ačkoliv nebudou přímo ztotožňovány se skutečně žijícími osobami, a událostí v pohraničí v letech 1937-1938. Předpokládá se odborná konzultace.

V rámci realizace samotného natáčení bychom rádi oslovili na základě našich současných kontaktů i mimo ně určitý počet klubů vojenské historie i jednotlivců za účelem navázání spolupráce (materiální, odborné a herecké) při realizaci projektu. Vzhledem k omezeným finančním možnostem a současnému stavu opevnění v pohraničí počítáme rovněž s opatrným, ovšem nezbytným, využitím digitální a optické trikové technologie k věrohodnější rekonstrukci systému opevnění roku 1938.